Szkolenia

Oferujemy bezpłatne szkolenia i warsztaty o różnej tematyce. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie chęci udziału.Terminy szkoleń będą ustalone po zebraniu grupy.

Oferta CIWIS  Formularz zgłoszenia pdf Formularz zgłoszenia w formacie  doc

Tematy szkoleń

1.ORGANIZACJA POZARZĄDOWA W PRAKTYCE

Szkolenie o tym jak założyć i prowadzić organizację pozarządową. Uczestnicy dowiedzą się o korzyściach, obowiązkach, procedurach w NGO.  Szkolenie skierowane dla grup inicjatywnych, oraz młodych organizacji

czas trwania 3 godziny.  Prowadzący: Marcin Nowak

2. PRACA W ZESPOLE –  UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE POTRZEBNE DO WSPÓŁDZIAŁANIA.

Celem szkolenia praca w zespole jest zapoznanie uczestników z umiejętnościami interpersonalnymi potrzebnymi  do pracy w zespole po to, by skuteczniej przekazywać informacje  i efektywniej wykonywać zadania.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się o: komunikacji, emocjach, konfliktach oraz pracy w zespole w sytuacji zmiany.

Czas trwania 3 godziny. Prowadząca: Agnieszka Zając

3.TRENING ASERTYWNOŚCI JAKO METODA UCZENIA KONSTRUKTYWNYCH ZACHOWAŃ.

Celem szkolenia z asertywności jest nabycie przez uczestników umiejętności zachowań asertywnych w relacjach zawodowych i  osobistych.

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają techniki radzenia sobie  z krytyką; nabędą umiejętność budowania relacji w oparciu o szacunek do samego siebie i drugiego człowieka oraz umiejętność krytykowania i konstruowania asertywnych pochwał.

Czas trwania 3 godziny. Prowadząca: Agnieszka Zając

4. MOJE I TWOJE EMOCJE W NASZYCH RELACJACH

Warsztat, który będzie okazją do przyjrzenia się własnym emocją, przećwiczenia rozpoznawania i nazywania ich; praktykowania dawania i brania empatii.

Czas trwania 3 godziny. Prowadząca: Wioletta Wanat

5. TRZYMAJ SIĘ FAKTÓW, NIE OSĄDÓW

Warsztat, podczas którego doświadczysz głębszego kontaktu ze sobą i z innymi, poznasz sposób komunikacji oparty na szacunku i empatii. Krótki warsztat opracowany w oparciu o metodę Porozumienie bez Przemocy (NVC).

Czas trwania 3 godziny. Prowadząca: Wioletta Wanat

6. MYŚLENIE WIZULANE W ORGANIZACJI

Warsztat prezentujący jak wykorzystać rysunek w pracy i w życiu codziennym. Wizualny przekaz jest najszybciej przyswajany przez ludzki mózg. Koncepcja podwójnego kodowania podpowiada nam, żebyśmy przekaz werbalny (słyszany lub czytany) wzmacniali wizulanym (czyli obrazem). Rysowanie angażuje emocjonalnie w proces przetwarzania informacji. Dzięki wykorzystaniu myślenia wizualnego proces poznawania, przetwarzania i prezentowania informacji staje się bardziej efektywny i twórczy. Wystarczy spróbować i przekonać się, że możesz nauczyć się rysować (albo odkryć, że to potrafisz  ) i nie zapominać, że najważniejsze i tak jest, co myślisz.

Czas trwania 3 godziny. Prowadząca: Wioletta Wanat

7. KIEDY KONFLIKT JEST OK?

Warsztat prezentujący różne style podejścia do konfliktów oraz sposoby ich rozwiązywania oparte na współpracy.

Czas trwania 3 godziny. Prowadząca: Wioletta Wanat.

8. DESIGN THINKING – MYŚLENIE PROJEKTOWE.

warsztat poświęcony metodzie innowacyjnego projektowania rozwiązań.Przedstawiona zostanie pełna ścieżka pracy nad rozwiązaniem, wraz z narzędziami i wskazówkami jak skutecznie osiągnąć cel. Chcesz, aby mieszkańcy, w imieniu których działasz byli zadowoleni z Twoich działań, a Twoje projekty odpowiadały na ich potrzeby? Design thinking Ci to ułatwi!

Prowadząca: Agata Kuźmińska

Warsztat podstawowy:

Wprowadzenie do metody – czym jest design thinking, do czego używać i dlaczego jest to jedna z lepszych metod projektowania rozwiązań? Jak budować grupę projektową? Empatyzacja – jak i dlaczego powinniśmy słuchać drugiej strony? Definiowanie problemu: jak wybrać pole działania i jakie efekty powinniśmy osiągać? Generowanie pomysłów. Część teoretyczna: budowanie prototypów i testowanie.

Czas trwania 2 godziny.

9. Warsztat rozszerzony:

Wprowadzenie do metody – czym jest design thinking, do czego używać i dlaczego jest to jedna z lepszych metod projektowania rozwiązań? Jak budować grupę projektową? Empatyzacja: jak i dlaczego powinniśmy słuchać drugiej strony? Definiowanie problemu: jak wybrać pole działania i jakie efekty powinniśmy osiągać? Generowanie pomysłów. Część teoretyczna: budowanie prototypów. Testowanie.

Czas trwania 3 godziny. Prowadząca: Agata Kuźmińska

10. Warsztat ekspert:

Dedykowany grupom i NGO o podobnych profilach działalności mający na celu wspólne zaprojektowanie konkretnego rozwiązania/projektu/. Dla wszystkich NGO chcących projektować w ten sposób.

11. KONSULTACJE SPOŁECZNE W TEORII I PRAKTYCE

Narzędzia, metody, know how na temat konsultacji społecznych

Czas trwania 3 godziny. Prowadząca: Agata Kuźmińska

12. NARZĘDZIA KOMPUTEROWE DO PRACY GRUPOWEJ ASANA/SLACK/WORKPLACE/ITP

Narzędzia komputerowe do pracy grupowej (asana/slack/workplace/itp)formie warsztatowo-ćwiczeniowej.

Czas trwania 3 godziny. Prowadząca: Agata Kuźmińska

13. FINANSOWANIE PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH

Chcesz poznać nowe formy finansowania projektów? Zastanawiasz się co znaczy modne ostatnio określenie „finansowanie poprzez tłum”? Przyjdź i dowiedz się o osiągnięciach Polaków w finansowaniu projektów  społecznych. Poznaj nowe dostępne dla wszystkich technologie z tym związane.

Czas trwania 3 godziny. Prowadząca: Magda Zielezińska

14.SKUTECZNE PISANIE WNIOSKÓW

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie pisania wniosków, zwłaszcza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Czas trwania 3 godziny. Prowadzący:Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

15. ROZLICZANIE WNIOSKÓW

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozliczania  wniosków

Czas trwania 3 godziny. Prowadzący:Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szkolenie z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych adresowane jest do osób chcących nabyć wiedzę na temat  ochrony danych osobowych, ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz nowych zadań i uprawnień GIODO/PUODO

Prowadząca Katarzyna Żabierek

Termin 21.04.2018 od 9:00 do 17:00

17. RODO dla organizacji pozarządowych

Prowadzący: Jacek Andrzejewski

Termin: 14.07.2018 od 9.00 do 16.00