Doradztwo

Centrum Oferuje bezpłatne wsparcie doradcze dla organizacji NGO i grup nieformalnych.
Konsultacje mogą dotyczyć tematyki zakładanaia i prowadzenia organizacji pozarządowych,prawnych, księgowych, kadrowych, pozyskiwania i rozliczeń dotacji, wsparcie dla lokalnych liderów.