CIWIS

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Koninie

Naszą misją jest wspieranie grup społecznych, organizacji pozarządowych NGO oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Oferujemy bezpłatne wsparcie w postaci :
1. Udostępnienia przestrzeni lokalowej na potrzeby Waszych inicjatyw – więcej w zakładce kontakt
2. Szkoleń i warsztatów – więcej w zakładce szkolenia
3. Wsparcia doradczego – więcej w zakładce doradztwo
4. Użyczenia sprzętu do iventów, szkoleń, spotkań – więcej w zakładce sprzęt
5. Integracji środowisk, inicjowania współpracy – więcej w zakładce inicjatywy

Zapraszamy.